TC Brnonejúspěšnější tenisový klub v Jihomoravském kraji a jeden z nejúspěšnějších klubů v České republice

TC Brno – JuniorTEAM 2017/2018

Činnost JuniorTEAMU je spolufinancována z dotací z rozpočtu města Brna, Jihomoravského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Cíl JuniorTEAMU: dlouhodobá podpora perspektivních hráčů a hráček TC Brno

Do juniorTEAMU TC Brno pro sezónu 2017/2018 bylo zařazeno 35 hráčů a hráček.

Všichni mohou využívat halu TC Brno nad rámec pravidelného tréninkového rozpisu za zvýhodněných podmínek.

Na letní sezónu dostanou všichni členové JuniorTEAMU originální klubová trička.

Dvacet čtyři členů JuniorTEAMU obdrží formou slevy na trénink finanční podporu 5.000 až 20.000 Kč. Celková výše této podpory je 250.000 Kč.

Kritéria pro zařazení do JuniorTEAMU:

Povinnosti hráčů/hráček JuniorTEAMU v roce 2017:

Složení JuniorTEAMU 2017/2018 (v abecedním pořadí):
Blaška, Bubeníková, Dvořáková, Ferdusová, Fotrová, Hanáková, Hartmannová, Kačurová, Klim D, Klim F, Komrska J, Komrska O, Komrska V, Kovář, Kuchař, Kulhánek, Melichar, Mikulcová, Navrátil, Nesvadbová, Prokeš, Pytel, Rundervoort, Skořepová, Sýkora, Šnajdr, Temenugov, Tomeček, Vaculík L, Vaculík R, Valenta, Valentová, Válková, Zerai, Zimanyi.

Na začátku jarní sezóny je na základě výsledků z halových turnajů možné rozšíření teamu o další hráče/hráčky.

Copyright © 2002–2019 TC Brno | Poslední aktualizace: 25.04.2019